Sdělení

Pozvánka na členskou schůzi družstva

která se koná dne 19. dubna (středa) 2017 v 18:00 hod., restaurace AURA v Ostravě Porubě, Opavská 962/39.

Program:

  • Zahájení včetně volby komisí a prezentace
  • Zpráva Ing. Zdeňka Michalce a předsedy Karla Müncha o činnosti představenstva a správě družstva vč. návrhu na opatření
  • Zpráva o hospodaření za rok 2016 včetně účetní uzávěrky a další ekonomické záležitosti vč. návrhu na opatření
  • Zpráva kontrolní komise k činnosti představenstva a hospodaření družstva za rok 2016
  • Informace o případných investicích souvisejících s údržbou objektů G1 a G2 (střechy, úprava bývalého parkoviště a další)
  • Volba náhradního člena představenstva
  • Diskuze, usnesení a závěr

Poznámka:
• Vzhledem na výše uvedený program, je účast členů velmi nutná.
• Formulář plné moci pro jednorázové zmocnění svého zástupce na členskou schůzi
dne 19.4.2017 ke stažení zde.

28. 3. 2017
Karel Münch, v. r. – předseda představenstva
 

Upozornění

Ve věci úhrady nájemného za příslušná garážní stání v halových garážích: Možnost úhrady je buď osobně v kanceláři družstva (pokladní hodiny) a to každou první středu v měsíci od 16:00 do 18:00 hod. nebo převodem na účet družstva v České spořitelně, a.s., č.ú: 1646763319/0800.

Více o úhradách nájemného čtěte zde.

18. 4. 2014
Ing. Zdeněk Michalec
 

Upozornění

Upozorňují se ti členové našeho družstva, kteří si ještě nevyzvedli nové stanovy, tak si je mohou zdarma vyzvednou každou první středu v měsíci od 16:00 do 18:00 hod. v kanceláři družstva (Bohuslava Martinů 3/6090).

28. 3 .2014
Ing. Zdeněk Michalec
 

Aktuality

V návaznosti na zákon č. 90/2012 Sb. (o obchodních korporacích), který je účinný od 1. ledna 2014,
je povinností každého bytového družstva, tj. i našeho družstva, mít vlastní internetové stránky.
Z toho důvodu byly založeny tyto stránky, to i přesto, že již dlouhodobě ve formě e-mailů existuje
též internetová komunikace v rámci našeho družstva.

Tyto nové stránky našeho družstva budou sloužit jak k informování, tak i zejména ke svolání členů
na členské schůze družstva, viz § 636 výše uvedeného zákona. Vlastní svolávání na členské schůze, vedle písemné formy, bude prováděno též prostřednictvím těchto internetových stránek a to přes internetovou stránku "Informační deska".