Historie družstva

Počátky našeho družstva, s částečně odlišným názvem firmy (Družstvo pro výstavbu a správu garáží pracovníků VVÚPS a ZVT Ostrava 8, Slavíkova 1744), sahají do šedesátých let minulého století, kdy svépomocí byly postaveny jako první halové garáže s provozní budovou v bývalé proluce na ulici Bohuslava Martinů a následně podzemní halové garáže na ulici Zednická v Ostravě - Porubě.

Vlastní halové garáže na ulici Bohuslava Martinů (u nás označované též jako G1) jsou nadzemní
o dvou podlažích, kde na každém podlaží je po 19 stáních; v garáži je tedy celkem 38 stání pro osobní automobily.

Podzemní halové garáže na ulici Zednická (u nás označované jako G2) v Ostravě - Porubě jsou jednopodlažní s celkovým stáním pro 48 osobních automobilů.

V sedmdesátých letech minulého století bylo nadřízenými orgány rozhodnuto o nucenému včleňování (integraci) malých družstev do větších bytových družstev. Na základě tohoto nařízení bylo i naše družstvo následně jako právní subjekt zrušeno a integrováno do Stavebního bytového družstva Poruba v Ostravě - Porubě a to jako dvě samosprávy (G1 a G2).

V roce 1991 vlivem změny družstevní politiky (možnost osamostatnění též i původních malých družstev), se naše družstvo opět stalo samostatným právním subjektem a to pod novým názvem: Družstvo pro výstavbu a správu garáží Ostrava - Poruba.