Základní informace

Základní údaje

Firma: Družstvo pro výstavbu a správu garáží Ostrava-Poruba
Sídlo:  Bohuslava Martinů 3/6090 Ostrava-Poruba, PSČ 708 00

Družstvo pro výstavbu a správu garáží Ostrava-Poruba (dále jen družstvo) je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu Dr XX, č.vl. 34 a má přiděleno identifikační číslo 41033558. Právní poměry družstva upravuje zákon a tyto stanovy.

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování garážních potřeb svých členů v rámci vlastnictví budov a hal garáží - staveb nebytových prostor.

Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem. Členové družstva neručí za závazky družstva.
Družstvo je obchodní korporací.

Činnost družstva

Činnost družstva je založena na vlastnictví, správě a provozu garáží a na ostatním majetku družstva.
Předmět činnosti družstva je zejména zajišťování potřeb svých členů spočívající především v:

 • organizování přípravy a provádění popř. zabezpečování výstavby garáží
  a s tím souvisejících dalších nebytových objektů;
 • provádění popř. zajišťování správy, údržby, oprav, modernizací a rekonstrukcí
  nebytových objektů, a dalších nebytových prostor ve vlastnictví družstva nebo členů družstva;
 • zajišťování plnění spojených s užíváním nebytových prostor ve vlastnictví družstva
  nebo členů družstva;
 • uzavírání smluv o nájmu družstevních nebytových prostor, popř. jiných smluv
  souvisejících s jejich užíváním.
 • Údaje z katastru nemovitosti

  Okres: 3807 Ostrava-město
  Katastrální území: 715174, Poruba
  List vlastnictví: 1328
  Parcela: 1349/2 (Podzemní halové garáže Zednická, Ostrava-Poruba; G2)
                    1365 (Nadzemní halové garáže Bohuslava Martinů, Ostrava-Poruba; G1)